ZŠ Didaktis

Web: http://www.zsdidaktis.cz
Sídlo: Bzenecká 23, 628 00 Brno

ZŠ Didaktis se zaměřuje na výuku nadaných dětí. Pracuje s rozvojem potenciálu každého žáka – každý žák má vlastní plán rozvoje v každém předmětu. Tento osobní rozvoj a zaměření učitele umožňuje výuka v malých skupinkách kolem 15 dětí.

International School of Brno

Web: www.isob.cz
Sídlo: Čejkovická 10, Brno-Vinohrady
Typ: MŠ, ZŠ, SŠ, mezinárodní

ISB je patří mezi síť mezinárodních škol. V Brně vzdělává děti od školky po maturitu. Škola postupuje podle vzdělávacích plánů anglických škol, je také akreditována MŠMT jako mezinárodní základní škola. Základní škola je ukončena zkouškami dle akreditace Cambridge International Examinations, na střední škole je realizován IB Diploma Programme.

Velký důraz je kladen na rozvoj individuality žáků, škola využívá vlastních výukových materiálů nebo projektového vyučování. Malý počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup, ukázání různých metod, kterými se děti mohou dobrat k učebnímu výsledku. Výuka a veškerá komunikace je pouze v angličtině, děti mají možnost chodit na české předměty (čeština, vlastivěda apod) pro splnění českých osnov.

Školu tvoří žáci i učitelé mnoha různých národností. Ve třídách je malý počet žáků a výuka je zaměřena na rozvoj kritického myšlení bez memorování a časté je organizování projektů.

Nevýhodou mezinárodní školy je častá změna kolektivu, velkou výhodou pak příprava na mezinárodní maturitu a příprava na měnící se svět.

KG – International School of Brno

Co je vaší vizí?

V naší mezinárodní školce ISB usilujeme o rozvoj zvídavosti a samostatnosti. Umožňujeme dětem dobře poznat sami sebe, stejně jako stát se zodpovědnými členy týmu a vypěstovat si celoživotní zájem o poznávání.

Jaký je koncept školky?

Jsme mezinárodně akreditované předškolní vzdělání v angličtiněpro děti z celého světa, včetně ČR.

Jaké vzdělání a/nebo zkušenosti mají vaši pedagogové?

Hlavní učitelé jsou plně kvalifikováni pro práci s předškoláky, s mezinárodními zkušenostmi.

Jaký je obvyklý průběh dne? Liší se nějak podle počasí (déšť, mráz, vítr apod.)?

Rovnováha mezi poznávací/vzdělávací oblastí a hrou, obojí maximálně propojené, každý den si děti hrají venku.

Od kdy do kdy je školka otevřená?

7:30-17:00

Jak je organizovaný odpolední odpočinek?

Relax time – některé děti spí, jiné mají klidové aktivity.

Kolik máte tříd/skupin? Podle čeho jsou děti rozdělené?

2 skupiny – 3-leté a 4-leté.

Jak jsou skupiny velké?

10-15 dětí.

Kolik pedagogů je na skupinu?

2-3 pedagogové.

Pracujete s celým kolektivem? Pokud ano, jak? Jak řešíte vzniklé problémy, třenice?

Pracujeme s celým kolektivem. Respekt je jednou z našich hlavních hodnot.

Máte pro dítě adaptační program? Pokud ano, jaký?

Máme program adaptace v anglickém jazyce. Děti se snažíme podpořit v angličtině tak, aby co nejrychleji mohly komunikovat se svými spolužáky z celého světa.

Jak je školka vybavena, uvnitř i venku?

Vybavení je moderní, inspirativní i pro venkovní hru.

Kde školka sídlí?

Brno-Vinohrady.

Jak jsou rodiče o akcích školky informováni (SMS, email, IS apod)?

Informační systém, mail.

Očekává se od rodičů zapojení do chodu školky? Pokud ano, jak často?

Zapojení rodičů nevyžadujeme, ale podporujeme.

Jakého máte dodavatele stravy?

Lakšmanna.

Zajišťujete všechna jídla (obědy, svačiny, volně přístupné jídlo,/pití)?

Ano.

Můžete zajistit stravu pro děti s dietním omezením (bez lepku, bez mléka apod)? Pokud ne, je možné nosit jídlo vlastní?

Ano.

Kolik školka stojí na měsíc? Platí se prázdniny?

21 tisíc na měsíc, o prázdninách školka nefunguje. V ceně není strava.

Je možné omluvenou absenci nahradit jiný den/měsíc?

Dle situace.

Platí rodiče další akce pořádané školkou (výlety)? Kolik přibližně stojí?

Některé výlety si rodiče platí.

Jaké další poplatky rodiče platí?

Registrační poplatek – 10.000,-.

Jak daleko je školka od zastávky MHD?

5 minut.

Je možnost u školky parkovat?

Ano.

Co si myslíte, že je oproti jiným školkám vaše výhoda?

Dětem již ve 3-4 letech představujeme formou hry a objevování písmenka a čísla. Věříme, že již v tomto věku se děti začínají o čísla a písmenka zajímat a my jim v tom nechceme bránit, ale naopak je podporujeme. Nše vzdělávání je založeno na princpipu „inquiry/concept based“ learning, což je vlastně maximální využití dětské zvídavosti a přirozené chutí poznávat v souvislostech.