ZŠ Didaktis

Web: http://www.zsdidaktis.cz
Sídlo: Bzenecká 23, 628 00 Brno

ZŠ Didaktis se zaměřuje na výuku nadaných dětí. Pracuje s rozvojem potenciálu každého žáka – každý žák má vlastní plán rozvoje v každém předmětu. Tento osobní rozvoj a zaměření učitele umožňuje výuka v malých skupinkách kolem 15 dětí.

ZŠ Ostopovice

Kde: Ostopovice

Web: http://www.zsostopovice.cz/

Jedná se o malou školu, 5 tříd (po 20-25 dětech). Nová budova pracující s kruhovými půdorysy (dítě nemůže jít do kouta! :)). V horním patře je jen jedna třída (typicky prvňáci), která navazuje na terasu – zelenou střechu, kde se v létě děti učí.Výhodou je dobrý ředitel, který je otevřený diskuzi, pokud má rodič problém s nějakou třeba provozní záležitostí. Učitelé jsou nápomocni jak rodičům, tak především dětem, děti se nebojí za nimi přijít s problémem. Do školy pravidelně dochází externí (moc fajn) psycholog, který pracuje s celou třídou. V první a druhé třídě se neznámkuje, jen „smajlíkuje“, na vysvědčení je slovní hodnocení. Třídní schůzky jsou jen na začátku školního roku, aby učitel mohl rodičům hromadně sdělit informace relevantní pro všechny. V polovině pololetí pak probíhají tzv. Trojlístky, tedy sedánek mezi učitelem, dítětem a rodičem, kdy se proberou úspěchy za uplynulé období a stanoví cíle na období další (např. nechat si poradit, zapracovat na násobilce…). Děti jsou vedeny ke spolupráci a pomáhání si. Část výuky probíhá i venku.Zajímavý „benefit“ jsou dva učitelé – muži v kolektivu.Družina do 17 hodin, mezi 14. a 15. hodinou jsou děti téměř vždy venku, pokud nepadají trakaře.Jídelna standardní školní, nic extra.Covidovou distanční výuku zvládli skvěle, včetně půjčování techniky.