ZŠ CoLibri

Kde: Porta Coeli 1001, Předklášteří
Web: http://www.skolacolibri.cz

CoLibri funguje jako svobodná škola, kde jedním ze základních principů je důvěra v to, že děti jsou kompetentní v tom řídit si samy vzdělávání. Prostřednictvím demokratické struktury řídí děti částečně i školu samotnou. Dospělí jsou zde dětem partnery a průvodci. Podobně jako na jiných svobodných školách, i tady probíhají pravidelné školní sněmy, kde děti a dospělí diskutují a projednávají záležitosti týkající se chodu školy.

Školy Březová

Kde: Březová, okres Uherské Hradiště
Web: https://www.zsbrezova.eu

Školy v Březové provozují MŠ, ZŠ i SŠ (lyceum). Poskytují podporu pro žáky v režimu individuálního vzdělávání. Kladou důraz na efektivní využívání informačních technologií. Nabízí komplexní online výukovou podporu, jejíž součástí je možnost pravidelné online výuky a metodické vedení pro rodiče.

Školy Březová jsou podporou individuálního vzdělávání známí. Jejich jedinečnost spočívá v aplikaci obvyklého školního přístupu do online prostoru, s možností individuálních úprav – ty jsou ovšem dány také počtem dětí, které se v danou chvíli na IV ve škole vzdělávají.

Je to jedna z mála státních středních škol, která své zkušenosti z online výuky na základní škole aplikuje v programu lycea.

Svobodná škola Chotěboř

I když mimo brněnský okruh, zveřejňujeme příspěvek od Jitky Vrbové.

Web: https://www.svobodnaskolachotebor.cz
Adresa: Libická Lhotka 11, Libice na Doubravou 58301

Chotěbořská Svobodná škola funguje již pátým rokem, od září bude i 2. stupeň, zatím je oficiálně jako přidružená ke zdejší ZŠ, ale od září by měla být už soukromá.
Děti se učí v krásném prostředí v údolí řeky Doubravy, je tam i lesní klub a dětská skupina pro předškolní věk.