Výhled do dálky : připomínky k legalizaci distančního vzdělávání 

Srpen se přehoupl do své druhé poloviny a nejen ředitelé škol se pustili do přípravy záložních až krizových plánů, které se po zkušenosti s letošního jara tváří jako nutná součást školního a školského provozu. Samozřejmě, že obsahují nejen variantu “rouškové” docházky, ale také se zabývají podobou vzdělávání mimo školní budovu a kolektiv, pro nedostatek lepších termínů to nazvěme online školou (distanční způsob vdělávání).  Ti, kdo se vedle ředitelů tomuto tématu snaží věnovat, jsou naši zákonodárci. To je v pořádku, dokonce je to zcela na místě. Ale jak už to bývá zvykem, zdá se, že se  opět šije příliš rychlou jehlou. Jde o toto – vláda předložila sněmovně tento návrh zákona právě dnes, 17. 8. 2020. Ve stávající podobě návrh ignoruje komplexní situaci, která nastává okamžikem nařízené distanční podoby vzdělávání. Dále jeho vágní formulace umožňují nepříjemně libovolné rozhodování o průběhu přijímacích či závěrečných zkoušek a existují zde další nesrovnalosti. Pro lepší představu můžete nahlédnout do interních připomínek ke zmíněné novele zákona k legalizaci distančního vzdělávání z pera Pirátů, a to zde.