ZŠ Eduard

Web: https://zseduard.cz/o-skole/
Sídlo: Terezy Novákové 64, Brno 621 00

Škola, která sídlí v areálu bývalých kasáren v Řečkovicích, je nově otevřená od září 2019. Malá škola s velkou ideou kombinuje v každodenní práci moderní i klasické vyučovací metody. Jejím hlavním cílem je rozvoj talentů, nikoliv však oborových, ale osobnostních. Dle obdržených informací škola vychází z metodiky Cliftonstrengths od společnoti Gallup. Dále jsme se v rozhovoru s garantem projektu dozvěděli, že zde pedagogové věnují velkou pozornost identifikaci dětských talentů, aby následně mohli výuku lépe dětem přizpůsobit. Viděly jsme jeden výukový blok (češtinu a matematiku), prokládané hravě angličtinou a krátkými pohybovými vsuvkami. Některé úlohy řešil každý ročník odděleně, něco společně, výsledky vždy prezentovali všichni všem.

Škola Otakárek

web: http://skolaotakarek.cz
typ: lesní škola, není v rejstříku MŠMT
sídlo: Řícmanice

Lesní škola v Řícmanicích, která funguje od září 2020. Umožňuje docházku jen v některých dnech v týdnu.

Průvodci využívají různých pomůcek, učí se pomocí her, každý den chodí ven a věnují se angličtině. Jeden den v týdnu je přítomen cizinec, lektor, děti se tam seznamují s jinou kulturou a jazykem.

ZŠ Pozořice

Web: https://www.zspozorice.cz

Státní úplná základní škola kousek od Brna, která nabízí zajímavé možnosti vzdělávání.

V roce 2020/2021 otevírají tři první třídy. Jedna je „obyčejná“, druhá je zaměřená na angličtinu, třetí je nová, badatelská.

Badatelská třída se inspiruje ve Waldorfské pedagogice a jejich tématickou výukou, pedagogové využívají Montessori a další pomůcky, lesní pedagogika inspiruje expedičními dny, kdy každý týden tráví děti jeden den venku. Výuka bude probíhat na zahradě, v parku i na jiných výpravách.

Nový koncept navazuje na stávající inovativní kroky školy, které už fungují několik let. Zde jde škola ještě více do hloubky, prohlubuje spolupráci s rodiči a individualizaci výuky.

V badatelské třídě se děti budou učit blokově, s měsíčními projekty. Učí zde dva pedagogové. Počet dětí je omezen na 15. Příspěvek je na první rok stanoven na 2500,- Kč měsíčně.

V celé škole nezvoní, na prvním stupni děti začínají ranním kruhem, na druhém stupni třídnickou hodinou. Školní družina učí polytechnickou výukou a denně alespoň hodinu tráví venku. Hovorové hodiny probíhají formou tripartity.