American Academy

Web: https://americanacademy.com/cs/skola-brno/
Sídlo: Dominikánské nám. 656/2, 602 00 Brno
Typ: 1. – 12. ročník (ZŠ, SŠ)

American Academy in Brno je zahraniční soukromá škola působící v Brně. Jedná se o základní a střední školu (ročníky 1 – 12) akreditovanou v USA, která ve své práci kombinuje prvky několika vzdělávacích systémů, především amerického a finského. Na úrovni 1. a 2. stupně spolupracuje též s ZŠ MINT a ZŠ Letokruh. Jedním z výrazných prvků vzdělávacího procesu na AAB je velký důraz na individuální potřeby jednotlivých studentů, malý počet studentů ve skupinách a velký podíl projektového vyučování.

Základní škola je registrovaná jako mezinárodní škola, žáci zde tak mohou plnit povinnou školní docházku.

ScioŠkola Brno

Kde: Sokolova 145/4, 619 00 Brno-jih-Horní Heršpice
Web: https://brno.scioskola.cz/
Typ školy: ZŠ, gymnázium

Scio školy uplatňují moderní pedagogické principy a míří do budoucna. Ke každému dítěti přistupují individuálně a používají různé metody. Jsou otevřeni změně a vnímají ji jako stálý stav. Budova Scio školy v Brně momentálně prochází rekonstrukcí, která by měla vést ke zmodernizovaným prostorům. Staví na respektujících a důvěrných vztazích mezi dětmi i dospělými. Vnitřní struktura je tvořena tzv. Kolejemi, kde se společně vzdělávají děti od 1. do 9. třídy. Každá Kolej má svého dospělého průvodce.

Od září 2022 otvírá také gymnázium.