Akademia

Web: https://www.akademy.cz
Sídlo: Rašelinová 11, 628 00 Brno, Líšeň
Typ: MŠ, ZŠ, gymnázium, SPC

Škola, která je zaměřená na děti se specifickými poruchami učení. Zahrnuje všechny úrovně vzdělávání od MŠ po maturitu, kterou je možné získat na osmiletém a čtyřletém gymnáziu.

ZŠ a MŠ Pramínek

Web: http://www.praminek.cz
Sídlo: Heyrovského 13,  Brno 635 00

Vzdělávání na ZŠ Pramínek probíhá podle programu Začít spolu. Ve třídách bývá okolo dvaceti dětí a jsou integrovány děti mimořádně nadané, se zdravotním postižením i různých etnik. Mezi hlavní principy školy patří vytvoření bezpečného prostředí a individuální přístup. Žáci si samostatně volí činnosti v centrech aktivit a pracují vlastním tempem.

Součásti Pramínku je i mateřská škola, která podporuje aktivní spoluúčast rodičů.