Základní škola Slunovrat

Web: https://www.skolaslunovrat.cz/
Kde: Lidická 6a, 602 00 Brno

Lesní škola Slunovrat zakotvila v centru Brna. Je malou školou rodinného typu, kde se děti i učitelé navzájem znají. K učivu přistupují konstruktivisticky, důležité je vlastní objevování zákonistostí světa. Děti mají možnost ovlivnit, co a jak se učí, škola všakmklademtaké důraz na celoškolní společenství.

ZŠ Labyrinth

Kde: Brno-střed
Web: https://labyrinthschool.cz
Co: laboratorní škola

ZŠ Labyrinth je první laboratorní školou v ČR a členem mezinárodní sítě laboratorních škol IALS. Představuje prostředí, kde se aplikují inovativní přístupy a metody z různých oborů s přejitím do praxe. Poskytuje rozšířenou výuku anglického jazyka, spolupracuje s univerzitami a inovátory vzdělávání. Zakládá si na spolupráci nejen s rodinou, ale také s širší komunitou. 

Škola na míru

Kde: Brno-střed
Web: https://www.facebook.com/skolanamiru
Co: skupina domškoláků

Skupina žáků-domškoláků se začíná scházet od září 2021 pod vedením prvostupňové učitelky Hany Mladé. Cílem je mít individualizované vzdělávání ušité na míru žákům dle zájmů a schopností, podporovat jejich talent. Angličtina jako nedílná součást dne. Děti budou chodit 2x ročně na přezkoušení do kmenové školy.