American Academy

Web: https://americanacademy.com/cs/skola-brno/
Sídlo: Dominikánské nám. 656/2, 602 00 Brno
Typ: 1. – 12. ročník (ZŠ, SŠ)

American Academy in Brno je zahraniční soukromá škola působící v Brně. Jedná se o základní a střední školu (ročníky 1 – 12) akreditovanou v USA, která ve své práci kombinuje prvky několika vzdělávacích systémů, především amerického a finského. Na úrovni 1. a 2. stupně spolupracuje též s ZŠ MINT a ZŠ Letokruh. Jedním z výrazných prvků vzdělávacího procesu na AAB je velký důraz na individuální potřeby jednotlivých studentů, malý počet studentů ve skupinách a velký podíl projektového vyučování.

Základní škola je registrovaná jako mezinárodní škola, žáci zde tak mohou plnit povinnou školní docházku.

ZŠ Didaktis

Web: http://www.zsdidaktis.cz
Sídlo: Bzenecká 23, 628 00 Brno

ZŠ Didaktis se zaměřuje na výuku nadaných dětí. Pracuje s rozvojem potenciálu každého žáka – každý žák má vlastní plán rozvoje v každém předmětu. Tento osobní rozvoj a zaměření učitele umožňuje výuka v malých skupinkách kolem 15 dětí.

ZŠ Labyrinth

Kde: Brno-střed
Web: https://labyrinthschool.cz
Co: laboratorní škola

ZŠ Labyrinth je první laboratorní školou v ČR a členem mezinárodní sítě laboratorních škol IALS. Představuje prostředí, kde se aplikují inovativní přístupy a metody z různých oborů s přejitím do praxe. Poskytuje rozšířenou výuku anglického jazyka, spolupracuje s univerzitami a inovátory vzdělávání. Zakládá si na spolupráci nejen s rodinou, ale také s širší komunitou. 

International School of Brno

Web: www.isob.cz
Sídlo: Čejkovická 10, Brno-Vinohrady
Typ: MŠ, ZŠ, SŠ, mezinárodní

ISB je patří mezi síť mezinárodních škol. V Brně vzdělává děti od školky po maturitu. Škola postupuje podle vzdělávacích plánů anglických škol, je také akreditována MŠMT jako mezinárodní základní škola. Základní škola je ukončena zkouškami dle akreditace Cambridge International Examinations, na střední škole je realizován IB Diploma Programme.

Velký důraz je kladen na rozvoj individuality žáků, škola využívá vlastních výukových materiálů nebo projektového vyučování. Malý počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup, ukázání různých metod, kterými se děti mohou dobrat k učebnímu výsledku. Výuka a veškerá komunikace je pouze v angličtině, děti mají možnost chodit na české předměty (čeština, vlastivěda apod) pro splnění českých osnov.

Školu tvoří žáci i učitelé mnoha různých národností. Ve třídách je malý počet žáků a výuka je zaměřena na rozvoj kritického myšlení bez memorování a časté je organizování projektů.

Nevýhodou mezinárodní školy je častá změna kolektivu, velkou výhodou pak příprava na mezinárodní maturitu a příprava na měnící se svět.