ZŠ a MŠ Pramínek

Web: http://www.praminek.cz
Sídlo: Heyrovského 13,  Brno 635 00

Vzdělávání na ZŠ Pramínek probíhá podle programu Začít spolu. Ve třídách bývá okolo dvaceti dětí a jsou integrovány děti mimořádně nadané, se zdravotním postižením i různých etnik. Mezi hlavní principy školy patří vytvoření bezpečného prostředí a individuální přístup. Žáci si samostatně volí činnosti v centrech aktivit a pracují vlastním tempem.

Součásti Pramínku je i mateřská škola, která podporuje aktivní spoluúčast rodičů.

International School of Brno

Web: www.isob.cz
Sídlo: Čejkovická 10, Brno-Vinohrady
Typ: MŠ, ZŠ, SŠ, mezinárodní

ISB je patří mezi síť mezinárodních škol. V Brně vzdělává děti od školky po maturitu. Škola postupuje podle vzdělávacích plánů anglických škol, je také akreditována MŠMT jako mezinárodní základní škola. Základní škola je ukončena zkouškami dle akreditace Cambridge International Examinations, na střední škole je realizován IB Diploma Programme.

Velký důraz je kladen na rozvoj individuality žáků, škola využívá vlastních výukových materiálů nebo projektového vyučování. Malý počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup, ukázání různých metod, kterými se děti mohou dobrat k učebnímu výsledku. Výuka a veškerá komunikace je pouze v angličtině, děti mají možnost chodit na české předměty (čeština, vlastivěda apod) pro splnění českých osnov.

Školu tvoří žáci i učitelé mnoha různých národností. Ve třídách je malý počet žáků a výuka je zaměřena na rozvoj kritického myšlení bez memorování a časté je organizování projektů.

Nevýhodou mezinárodní školy je častá změna kolektivu, velkou výhodou pak příprava na mezinárodní maturitu a příprava na měnící se svět.