Škola Kořeny

Kde: Brno-střed
Web: www.skolakoreny.cz
Co: skupina domškoláků

OTEVŘENÍ JE ODSUNUTO NA ZÁŘÍ 2023

Skupina nabízí útočiště domškolákům v centru Brna, kde nabízíme jedno dopoledne pro děti předškolního a mladšího školního věku (5-8 let), během kterého se jim bude věnovat průvodkyně hledající a rozvíjející jejich talenty a pracující na jejich obavách a slabinách. Součástí dne jsou pravidelné návštěvy externích lektorů. Konkrétně se děti mohou těšit na angličtinu a jógu ve vzduchu. Pro mladší děti (3 – 4 roky) je možné ve stejném čase zajistit hlídání a hry. Sourozenci jsou tedy vítáni. 

Škola na míru

Kde: Brno-střed
Web: https://www.facebook.com/skolanamiru
Co: skupina domškoláků

Skupina žáků-domškoláků se začíná scházet od září 2021 pod vedením prvostupňové učitelky Hany Mladé. Cílem je mít individualizované vzdělávání ušité na míru žákům dle zájmů a schopností, podporovat jejich talent. Angličtina jako nedílná součást dne. Děti budou chodit 2x ročně na přezkoušení do kmenové školy.