ZŠ CoLibri

Kde: Porta Coeli 1001, Předklášteří
Web: http://www.skolacolibri.cz

CoLibri funguje jako svobodná škola, kde jedním ze základních principů je důvěra v to, že děti jsou kompetentní v tom řídit si samy vzdělávání. Prostřednictvím demokratické struktury řídí děti částečně i školu samotnou. Dospělí jsou zde dětem partnery a průvodci. Podobně jako na jiných svobodných školách, i tady probíhají pravidelné školní sněmy, kde děti a dospělí diskutují a projednávají záležitosti týkající se chodu školy.

ZŠ Ježek bez klece

Web: https://jezekbezklece.cz/
Sídlo: Lidická 6a, Brno
Typ: ZŠ, gymnázium

Filozofie školy:

Jsme soukromá základní škola 1. a 2. stupně v Brně

Naši školu lze charakterizovat jako prostředí svobodné, ve kterém se cítí dobře jak žáci a jejich rodiče, tak zaměstnanci. Vytváříme školu, která je otevřena všem, díky které se v životě děti neztratí, která v nich nezabije úžasnou jedinečnost a která jim nevezme tolik potřebnou svobodu.

Kdo nás inspiroval

Velkou inspiraci nacházíme již u J. A. Komenského, M. Montessori i její žačky H. Parkhurst. Našimi vzory jsou třeba i A. S. Neill (a jeho známý Summerhill), John Holt, P. Gray, manželé Kopřivovi a Jana Nováčková (Respektovat a být respektován), N. Aldort, J. Dušek, Louise Romain (Nenásilná komunikace), T. Hajzler a mnoho dalších. Celé je to ale nejvíc o nás. To my všichni v JbK jsme si sami sobě navzájem tou největší inspirací. To my jsme těmi, kteří si tu utváří jedinečnou atmosféru.

Od září 2022 otvírá gymnázium.