ZŠ Labyrinth

Kde: Brno-střed
Web: https://labyrinthschool.cz
Co: laboratorní škola

ZŠ Labyrinth je první laboratorní školou v ČR a členem mezinárodní sítě laboratorních škol IALS. Představuje prostředí, kde se aplikují inovativní přístupy a metody z různých oborů s přejitím do praxe. Poskytuje rozšířenou výuku anglického jazyka, spolupracuje s univerzitami a inovátory vzdělávání. Zakládá si na spolupráci nejen s rodinou, ale také s širší komunitou. 

Škola na míru

Kde: Brno-střed
Web: https://www.facebook.com/skolanamiru
Co: skupina domškoláků

Skupina žáků-domškoláků se začíná scházet od září 2021 pod vedením prvostupňové učitelky Hany Mladé. Cílem je mít individualizované vzdělávání ušité na míru žákům dle zájmů a schopností, podporovat jejich talent. Angličtina jako nedílná součást dne. Děti budou chodit 2x ročně na přezkoušení do kmenové školy. 

ZŠ Vejrostova

Web: http://www.vejrostova.cz
Sídlo: Vejrostova 1066/1, Brno-Bystrc 635 00

ZŠ Vejrostova je velká sídlištní škola, která má z velké části úplně běžné třídy. Zajímavá je její sekce prvního stupně, kdy jedna třída v ročníku pracuje podle programu Začít spolu. Nově je sekce zvlášť v nové budově přístavby, a jedná se tedy téměř o samostatnou jednotku. O místa ve třídě bývá velký zájem.

Třídy Začít spolu mají výuku organizovanou dle pravidel programu. Začínají ranním kruhem, následuje „běžná výuka“. Další činnosti se odehrávají v centrech aktivit. Děti pracují také na projektech.

International School of Brno

Web: www.isob.cz
Sídlo: Čejkovická 10, Brno-Vinohrady

ISB je mezinárodní škola, která vzdělává děti od školky po maturitu. Škola postupuje podle vzdělávacích plánů anglických škol, je také akreditována MŠMT jako mezinárodní základní škola.

Velký důraz je kladen na rozvoj individuality žáků, škola využívá vlastních výukových materiálů nebo projektového vyučování. Malý počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup, ukázání různých metod, kterými se děti mohou dobrat k učebnímu výsledku. Výuka je pouze v angličtině, děti mají možnost chodit na české předměty (čeština, vlastivěda apod) pro splnění českých osnov.

Nevýhodou mezinárodní školy je častá změna kolektivu, velkou výhodou pak příprava na mezinárodní maturitu a příprava na měnící se svět.