Akademia

Web: https://www.akademy.cz
Sídlo: Rašelinová 11, 628 00 Brno, Líšeň
Typ: MŠ, ZŠ, gymnázium, SPC

Škola, která je zaměřená na děti se specifickými poruchami učení. Zahrnuje všechny úrovně vzdělávání od MŠ po maturitu, kterou je možné získat na osmiletém a čtyřletém gymnáziu.

American Academy

Web: https://americanacademy.com/cs/skola-brno/
Sídlo: Dominikánské nám. 656/2, 602 00 Brno
Typ: 1. – 12. ročník (ZŠ, SŠ)

American Academy in Brno je zahraniční soukromá škola působící v Brně. Jedná se o základní a střední školu (ročníky 1 – 12) akreditovanou v USA, která ve své práci kombinuje prvky několika vzdělávacích systémů, především amerického a finského. Na úrovni 1. a 2. stupně spolupracuje též s ZŠ MINT a ZŠ Letokruh. Jedním z výrazných prvků vzdělávacího procesu na AAB je velký důraz na individuální potřeby jednotlivých studentů, malý počet studentů ve skupinách a velký podíl projektového vyučování.

Základní škola je registrovaná jako mezinárodní škola, žáci zde tak mohou plnit povinnou školní docházku.