Akademia

Web: https://www.akademy.cz
Sídlo: Rašelinová 11, 628 00 Brno, Líšeň
Typ: MŠ, ZŠ, gymnázium, SPC

Škola, která je zaměřená na děti se specifickými poruchami učení. Zahrnuje všechny úrovně vzdělávání od MŠ po maturitu, kterou je možné získat na osmiletém a čtyřletém gymnáziu.

Lesní klub Divočina Líšeň

Co je vaší vizí?

Kvalitní a láskyplná pedagogická péče v přirozeném prostředí přírody.

Jaký je koncept školky?

Naším posláním je pravdivě provázet děti každodenním životem. Pro naši komunitní školku je důležitý individuální přístup k dětem i rodičům. Věříme, že dítě se může rozvíjet ve své celistvosti napříč celým rokem v lůně Matky přírody. Je pro nás důležité, aby děti dokázaly rozeznávat a tolerovat emoce mezi sebou navzájem, protože když člověk nerozumí sobě, jen těžko může rozumět světu okolo sebe. Vzhledem k tomu, že převážnou část dne trávíme v přírodě, snažíme se děti vést k úctě ke všemu, co je její součástí. Seberealizace má smysl vždy v rámci vztahů a napříč různými úrovněmi existence.

Jaké vzdělání a/nebo zkušenosti mají vaši pedagogové?

Všechny pedagogy spojuje láska k dětem a přírodě. Převažují vysokoškoláci vzdělaní jak v pedagogických, přírodovědných tak hudebních směrech.

Jaký je obvyklý průběh dne? Liší se nějak podle počasí (déšť, mráz, vítr apod.)?

Program dne se většinou řídí standartním režimem. Výjimkou jsou pravidelné návštěvy kulturních akcí. V případě rizikového počasí lze celodenně využít zázemí klubu. Dětem je vždy nabízena řízená výtvarná, řemeslná nebo pohybová činnost. Je na jejich zvážení a zájmu jestli se zapojí nebo se budou věnovat volné hře.
Standartní režim dne:

  • příchod dětí a přivítání s pedagogem
  • volná hra s nabídkou tvořivých aktivit
  • ranní kruh u ohně – v případě deště či mrazu ve finském srubu
  • odchod do terénu – volná hra podle zájmu dětí, svačina
  • po návratu do zázemí oběd
  • odpolední odpočinek podle potřeb dětí
  • volná hra na zahradě klubu a odpolední kroužky
  • vyzvedávání dětí rodiči

Od kdy do kdy je školka otevřená?

7.30 – 16.30

Jak je organizovaný odpolední odpočinek?

Děti mají dvě místnosti určené pro spaní. Spí na matracích ve vlastních spacácích.

Kolik máte tříd/skupin? Podle čeho jsou děti rozdělené?

2 skupiny. Děti jsou rozděleny dle modelu docházky.

Jak jsou skupiny velké?

16 dětí.

Kolik pedagogů je na skupinu?

2 pedagogové.

Pracujete s celým kolektivem? Pokud ano, jak? Jak řešíte vzniklé problémy, třenice?

Ano. Drobné konflikty řešíme především okamžitě. Vedeme k děti o otevřenému jednání a vyjadřování emocí, byť jsou negativní. Větší a dlouhodobé konflikty řešíme společně s rodinou a za spolupráce naší externí psycholožky.

Máte pro dítě adaptační program? Pokud ano, jaký?

Děti mohou celoročně navštěvovat setkávání dětí do 3 let a rodičů, probíhající jednou týdně v zázemí klubu Divočákův Pelíšek.

Jak je školka vybavena, uvnitř i venku?

Zázemí je nově zrekonstruovaný objekt stodoly, kde probíhá oběd, odpolední odpočinek. K dispozici je i finský srub s centrálním ohništěm, který je vzužíván pro ranní kruh během deštivého a mrazivého počasí.

Kde školka sídlí?

Konec ulice Střelnice, Stará Líšeň

Okolo školky

Jak jsou rodiče o akcích školky informováni (SMS, email, IS apod)?

Pravidelným emailovým zpravodajem a každodenně v rámci uzavřené FB skupiny sdílíme fotky, ze dne dětí.

Očekává se od rodičů zapojení do chodu školky? Pokud ano, jak často?

Ano, jsme komunitní školkou, kde rodiče jsou součástí školky. Účastní se slavností, zapojují se do workshopů. Povinností je účast na společných brigádách v rámci údržby školky.

Jakou další aktivitou mohou rodiče přispět?

Aktivním zapojením do vedení školky, nabídkou kroužků pro děti, výpomoc během výletu atp.

Jakého máte dodavatele stravy?

Lakšmanna

Zajišťujete všechna jídla (obědy, svačiny, volně přístupné jídlo,/pití)?

Pouze obědy.

Můžete zajistit stravu pro děti s dietním omezením (bez lepku, bez mléka apod)? Pokud ne, je možné nosit jídlo vlastní?

Dodavatel nabízí veškeré diety.

Kolik školka stojí na měsíc? Platí se prázdniny?

Celodenní celotýdenní docházka stojí 6200Kč.

Je možné omluvenou absenci nahradit jiný den/měsíc?

Ano, pouze v případě zkráceného modelu docházky.

Co je a co není v ceně školkovného?

V ceně nejsou obědy a příspěvek na kulturní akce.

Platí rodiče další akce pořádané školkou (výlety)? Kolik přibližně stojí?

Ano. Např. hypoterapie, divadlo. Cca 50Kč za akci.

Jak daleko je školka od zastávky MHD?

15 minut pěšky.

Je možnost u školky parkovat?

Ne.

Další informace

Co si myslíte, že je oproti jiným školkám vaše výhoda?

Nadstandartní zázemí, zahrada přiléhající k lesu a kvalitní a profesionální pedagogická péče.