Přírodní škola Na větvi

Web: https://www.skolanavetvi.cz
Sídlo: Vinohrady 391/94, Brno, 639 00

Škola sídlí v zahradě na Červeném kopci, snadno dostupném z dopravního uzlu u OC Campus (odkud také děti ráno vyrážejí), v lese, ale přitom v Brně. V prostoru zahrady jako učebny slouží maringotka a jurta, v plánu je rozšíření o další jurtu pro druhé trojročí.

Program probíhá v zázemí, cestou do zázemí, jeden den v týdnu je k dispozici program v budově, jeden den věnují expedičím. Prostor mají jak děti, které chodí na celý týden, tak škola nabízí program pro domškoláky. Předškoláci mohou navštěvovat Nulťáček jeden den v týdnu, zažít si školu, a pak plynule navázat.

I když se v současné době (11/2021) nejedná o školu v rejstříku MŠMT, je o ni veliký zájem. Šanci na přijetí tak mají téměř jen děti, které navštěvují Nulťáček a/nebo zde mají sourozence.

Sdružená lesní škola Liška

Web: https://www.lesniskolaliska.cz
Sídlo: Březinova 14, 616 00 Brno

Liška je sdružená lesní škola fungující od 1.9. 2019. Nabízí vzdělávání pro děti v individuálním režimu, děti dochází do školy vždy 5 dní v týdnu. Filozofie školy se odvíjí od lesní a zážitkové pedagogiky, vede děti k trvale udržitelnému způsobu života.

Liška má věkově smíšené třídy a maximální kapacitu 16 dětí na dva pedagogy.

ZŠ Letokruh

Web: https://www.skolaletokruh.cz
Sídlo: Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno-Řečkovice

V Letokruhu se žáci učí prožitkem, skrze příběhy a v souvislostech. Každý týden je součástí výuky “výprava za poznáním”, kdy žáci vyrážejí na výlet do přírody nebo za kulturou. Ve škole uplatňují prvky osvědčených a známých pedagogických směrů, jako je Waldorf a Montessori. Den je rozdělený do bloků, často se realizuje projektová výuka.

Základní škola Slunovrat

Web: https://www.skolaslunovrat.cz/
Kde: Lidická 6a, 602 00 Brno

Lesní škola Slunovrat zakotvila v centru Brna. Je malou školou rodinného typu, kde se děti i učitelé navzájem znají. K učivu přistupují konstruktivisticky, důležité je vlastní objevování zákonistostí světa. Děti mají možnost ovlivnit, co a jak se učí, škola všakmklademtaké důraz na celoškolní společenství.