Školy Březová

Kde: Březová, okres Uherské Hradiště
Web: https://www.zsbrezova.eu

Školy v Březové provozují MŠ, ZŠ i SŠ (lyceum). Poskytují podporu pro žáky v režimu individuálního vzdělávání. Kladou důraz na efektivní využívání informačních technologií. Nabízí komplexní online výukovou podporu, jejíž součástí je možnost pravidelné online výuky a metodické vedení pro rodiče.

Školy Březová jsou podporou individuálního vzdělávání známí. Jejich jedinečnost spočívá v aplikaci obvyklého školního přístupu do online prostoru, s možností individuálních úprav – ty jsou ovšem dány také počtem dětí, které se v danou chvíli na IV ve škole vzdělávají.

Je to jedna z mála státních středních škol, která své zkušenosti z online výuky na základní škole aplikuje v programu lycea.

Škola na míru

Kde: Brno-střed
Web: https://www.facebook.com/skolanamiru
Co: skupina domškoláků

Skupina žáků-domškoláků se začíná scházet od září 2021 pod vedením prvostupňové učitelky Hany Mladé. Cílem je mít individualizované vzdělávání ušité na míru žákům dle zájmů a schopností, podporovat jejich talent. Angličtina jako nedílná součást dne. Děti budou chodit 2x ročně na přezkoušení do kmenové školy.